Publicerat 12 november, 2020

Cibus ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Cibus redovisar en rejäl ökning av hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 17,0 miljoner euro (13,2), en ökning med 28,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 16,6 miljoner euro (12,5), en ökning med 32,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 9,5 miljoner euro (7,3), en ökning med 30,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 10,1 miljoner euro (6,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 0,5 miljoner euro (-0,8) och värdeförändringar på derivat med 0,1 miljoner euro (-0,1).

Resultatet efter skatt blev 9,5 miljoner euro (5,5), en ökning med 72,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,25 euro (0,18), vilket innebär en ökning med 38,9 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 11,8 euro per aktie (11,4) per den 30 september.

Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under tredje kvartalet uppgår resultatpåverkan till under -0,1 miljoner euro. Drygt 99 procent av bolagets hyror för tredje kvartalet är betalda. Cirka 90 procent av bolagets intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden.

- Vår målsättning är att förse våra aktieägare med en stabil och ökande utdelning, nu månadsvis, kommenterar vd Sverker Källgården i delårsrapporten. Utdelningen ligger på 0,89 euro per aktie i årstakt.

Cibus, MEURQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter17,013,228,8%
Driftöverskott16,612,532,8%
Förvaltningsresultat9,57,330,1%
Resultat före skatt10,16,457,8%
Nettoresultat9,55,572,7%
Resultat per aktie, EUR0,250,1838,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR11,811,43,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]