Publicerat 20 augusti, 2020

Cibus ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Cibus redovisar högre hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 16,4 miljoner euro (12,6), en ökning med 30,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 15,1 miljoner euro (11,5), en ökning med 31,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 7,8 miljoner euro (6,8), en ökning med 14,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 10,6 miljoner euro (12,3). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 3,0 miljoner euro (5,0).

Resultatet efter skatt blev 8,9 miljoner euro (10,2), en minskning med 12,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,24 euro (0,33), vilket innebär en minskning med 27,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie steg till 11,8 euro (11,3) per den 30 juni.

- Trots pandemi är det affärer och verksamhet som vanligt för Cibus, kommenterar vd Sverker Källgården i delårsrapporten.

"Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under andra kvartalet uppgår resultatpåverkan till cirka -0,2 miljoner euro. Drygt 99 procent av våra hyror för andra kvartalet är betalda. Cirka 90 procent av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin", skriver bolaget i delårsrapporten.

Cibus, MEURQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter16,412,630,2%
Driftöverskott15,111,531,3%
Förvaltningsresultat7,86,814,7%
Resultat före skatt10,612,3-13,8%
Nettoresultat8,910,2-12,7%
Resultat per aktie, EUR0,240,33-27,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR11,811,34,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]