Publicerat 25 februari, 2021

Cibus ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet – höjer utdelningen 5 procent

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen höjs med 5 procent.

Hyresintäkterna uppgick till 17,6 miljoner euro (13,2), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,7 miljoner euro (12,6), en ökning med 32,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,3 miljoner euro (7,0), en ökning med 32,9 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 9,1 miljoner euro (5,6), en ökning med 62,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,24 euro (0,18).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1,3 miljoner euro.

Styrelsen följer Cibus utdelningspolicy och föreslår för årsstämman att utdelningen höjs med cirka 5 procent till 0,94 euro per aktie. Utdelning sker månadsvis.

Coronaviruset har haft en begränsad effekt. Resultatpåverkan i det fjärde kvartalet var -0,1 miljoner euro. Cirka 99 procent av hyrorna har betalats in för det fjärde kvartalet.

Arbetet med flytten till Nasdaqs huvudlista fortsätter och bolaget siktar på det först halvåret i år.

"Marknaden för detaljhandelsfastigheter är fortsatt god och vi arbetar ständigt med att utvärdera tänkbara förvärv. Allt tyder på att 2021 kommer att bli ett spännande år med många
potentiella affärer i både Finland och Sverige. Vi utvärderar även andra nordiska marknader och hoppas att Covid-19 situationen förbättras så vi har möjlighet att besöka och själva utvärdera
attraktiva fastigheter i dessa marknader", skriver vd Sverker Källgården i rapporten.


Cibus, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter17,613,233,3%
Driftöverskott16,712,632,5%
Förvaltningsresultat9,37,032,9%
Nettoresultat9,15,662,5%
Resultat per aktie, EUR0,240,1833,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]