Publicerat 12 maj, 2021

Cibus ökade förvaltningsresultatet – kommit igång bra i Sverige

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 19,4 miljoner euro (14,0), en ökning med 38,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 18,2 miljoner euro (13,0), en ökning med 40,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,6 miljoner euro (6,8), en ökning med 70,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 11,2 miljoner euro (7,1), en ökning med 57,7 procent mot föregående år. Orealiserade värdeförändringar stod för 0,2 miljoner av detta (1,6)

Resultat per aktie hamnade på 0,28 euro (0,20), vilket innebär en ökning med 40 procent mot föregående år.

Substansvärde, mätt i EPRA NRV per aktie, låg på 12,2 euro (11,6).

Flytten till Stockholmsbörsen planeras fortfarande att ske under första halvåret 2021.

- Vi har en stadig ström av prospekt på fastigheter som är- eller kommer att bli till
salu. I och med att vi har en så tydlig strategi blir urvalet tämligen enkelt och vi kan lägga våra resurser på de förvärv vi verkligen vill göra. Vi är den klart största aktören på den finska marknaden vilket gör oss till en naturlig tagare av livsmedelsfastigheter i Finland, kommenterar vd:n Sverker Källgården.

Han fortsätter:

- I Sverige har vi kommit igång bra med tilläggsförvärv till den portfölj vi köpte i mars 2020, vi diversifierar vår hyresgästbas och antalet fastigheter växer stadigt i portföljen, säger företagsledaren.

Cibus, MEURQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter19,414,038,6%
Driftöverskott18,213,040,0%
Förvaltningsresultat11,66,870,6%
Nettoresultat11,27,157,7%
Resultat per aktie, EUR0,280,2040,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR12,211,65,2%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]