Publicerat 19 augusti, 2020

Cibus kallar till extra bolagsstämma för att besluta om månadsutdelningar

Aktieägarna i fastighetsbolaget Cibus kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 september som hålls genom poströstningsförfarande utan fysiskt deltagade från aktieägarna.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om en utdelning på 0,67 euro per aktie, vilket motsvarar totalt 25,0 miljoner euro.

Utbetalning av utdelningen föreslås ske månadsvis under året med sju delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,22 euro per aktie, den andra 0,07 euro per aktie, den tredje 0,07 euro per aktie, den fjärde 0,08 euro per aktie, den femte 0,07 euro per aktie, den sjätte 0,08 euro per aktie och 0,08 euro per aktie vid det sjunde tillfället.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]