Publicerat 1 juni, 2020

Cibus ger Swedbank i uppdrag att emittera en grön obligation

Fastighetsbolaget Cibus har givit Swedbank i uppdrag att agera sole bookrunner för en tilltänkt emission av ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i svenska kronor med rörlig ränta och att agera sole structuring advisor avseende det tillhörande gröna ramverket. Swedbank kommer att arrangera en serie investerarmöten med start den 2 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett belopp motsvarande nettolikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas för finansiering och refinansiering av gröna byggnader i enlighet med bolagets gröna ramverk och en del av nettolikviden kommer delvis att återbetala bankfinansiering.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]