Publicerat 3 juni, 2020

Cibus emitterar grön obligation på 600 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Cibus har emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om 600 miljoner kronor, inom ett ramverk på 600 miljoner kronor, med förfall i juni 2023. Räntan på den nya obligationen är Stibor tre månader plus 4,75 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer i huvudsak användas för att finanseria och refinansiera gröna byggnader i enlighet med bolagets ramverk för gröna obligationer, och en mindre del av emissionslikviden kommer användas för att delvis återbetala utestående bankskuld. Det är bolagets första gröna obligation.

- Denna obligation är speciell för oss i många avseenden. För det första är det Cibus första gröna obligation. För det andra är detta den första high-yield obligationen att emitteras på den svenska marknaden sedan coronakrisens början. Att emissionen är övertecknad trots rådande marknadsomständigheter, visar på en verklig styrka hos bolaget. Investerarna uppskattar den defensiva och stabila affärsmodellen som Cibus har. Cibus är ett tillväxtbolag som har vuxit kraftigt under första halvåret och har nu säkrat ytterligare finansiering för att kunna göra fortsatt goda affärer, kommenterar vd Sverker Källgården.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]