Publicerat 10 mars, 2021

Chromogenics styrelse avråder från Topright Nordics bud

Glastillverkningsbolaget Chromogenics styrelse avråder enhälligt från Toprights uppköpserbjudande som offentliggjordes under förra veckan, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen bedömer att varken Topright som möjlig huvudägare eller Toprights huvudägare har erforderliga finansiella resurser för att i egenskap av aktieägare i Chromogenics kunna tillgodose Chromogenics externa rörelsekapitalbehov, givet kommersialisering och internationell expansion.

Vidare bedömer styrelsen att Topright inte heller i övrigt kan förstärka bolagets finansiella struktur och förutsättningar.

De påpekar att de åtgärder som Topright har aviserat kommer att ha en negativ inverkan på sysselsättningen vid Chromogenics kontor i Uppsala samt att ledningsfunktionerna för Chromogenics verksamhet kommer att utgå från Göteborg i stället för Uppsala.

Enligt budpressmeddelandet och så vitt styrelsen känner till har Topright inte erhållit några oåterkalleliga eller villkorade utfästelser från aktieägare i Chromogenics att acceptera erbjudandet.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]