Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 5 april, 2016

Chefer får större ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivare har en viktig roll i att skapa en bra organisatorisk och social arbets­miljö. Den 31 mars infördes nya regler som det gäller att ha koll på.

De nya föreskrifterna, Organisatorisk och social arbetsmiljö, förtydligar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Reglerna gäller:

[ Annons ]

• Ohälsosam arbetsbelastning.

• Arbetstidens förläggning.

• Kränkande särbehandling.

Bakgrunden till reglerna är att den psykiska ohälsan på arbetsplatser i Sverige ökar samtidigt som 57 procent av arbetsgivarna inte har någon plan för att hantera problemen, enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket 2014.

Syftet med förändringen är att förbättra den sociala miljön på jobbet genom att göra de här frågorna till en del av företagens systematiska arbetsmiljöarbete.

– Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb utan att alltid jobba över eller att alltid vara konstant stressad av arbetet, säger Roger Solax, förhandlare och rådgivare på Fastigo.

Rent praktiskt innebär de nya reglerna att:

• chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

• arbetstagarna inte får en ohälsosam arbets­belastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.

• arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.

• det klargörs att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och på vilket sätt de utsatta snabbt kan få hjälp.

Företag med minst tio anställda ska ha en skriftlig strategi för hur man arbetar med social arbetsmiljö. Om Arbetsmiljöverket vid en inspektion anser att ett företag inte lever upp till kraven kommer företaget att få en lista på åtgärdspunkter.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]