Foto: Shutterstock
Publicerat 6 februari, 2020

Checklista ska minska risken för kriminell verksamhet i lokaler

Sexhandel, drogcentraler och organiserad brottslighet – det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag. För att minska risken för kriminell verksamheten i uthyrda lokaler har Fastighetsägarna lanserat en checklista.

Då och då rapporteras det om fastighetsägare som fått in kriminella element i sina lokaler. Och det är  ofta svårt att bli av med en illa fungerande lokalhyresgäst. I värsta fall kan faktiskt fastighetsägaren bli medansvarig för viss typ av brottslig verksamhet som begås i fastigheten.

[ Annons ]

Det räcker inte alltid med att ha koll på fastighetsjuridiken. Underlåtenhetsbrott är en relativt ovanlig kategorisering i Sverige. Men för ett par år sedan dammade polisen i Göteborg en bortglömd paragraf som ett sätt att rå på sexhandeln på thaimassagesalonger.

Troligen var få som kände till att man som hyresvärd kan dömas till ansvar för koppleri. Detta om man vet att en lägenhet används för prostitution och inte gör ”vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen ska upphöra” (Brottsbalken 6:12 andra stycket).
Strategin var att när polisen kunde konstatera att det säljs sexuella tjänster informerades fastighetsägaren som får en viss tid på sig att på något sätt avbryta verksamheten, till exempel genom att säga upp hyresgästen.

Det är en situation få vill hamna i. För att underlätta för fastighetsägare att  säkerställa att uthyrningen sker till seriösa hyresgäster och minska risken för att kriminella etablerar sig i lokalerna har Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserat en vägledning och checklista för tryggare lokaluthyrning.

– Många hyresvärdar jobbar aktivt med att skapa trygghet genom att säga upp svartuthyrare och personer som illegalt köpt sig ett hyreskontrakt. Här fick vi bra lagstiftning den 1 oktober 2019. En viktig del av ett levande och tryggt bostadsområde är att man också har sund verksamhet i lokalerna. Eftersom det är svårt att säga upp en lokalhyresgäst när denne väl flyttat in är det viktigt att kontrollera hyresgästen och skriva ett avtal som tydligt reglerar hur lokalen får användas. Vi hoppas att checklistan kan fungera som ett stöd i arbetet för en tryggare lokaluthyrning, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

För att säkerställa att man som fastighetsägare hyr ut lokaler till seriösa hyresgäster är det viktiga att vara proaktiv, göra noggranna kontroller och skriva tydliga och välformulerade hyreskontrakt. I checklistan har det delats upp i nio tydliga steg som underlättar kontroll och kontraktsskrivande:

  1. Kontrollera avtalsparten noga. Be om affärsplaner och budget.
  2. Hämta information från Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden.
  3. Använd Ekobrottsmyndighetens checklista mot oseriösa aktörer.
  4. Ta en kreditupplysning.
  5. Fundera på om det behövs särskild säkerhet, som bankgaranti, deposition eller borgensåtagande.
  6. Skriv ett tydligt och välformulerat lokalhyreskontrakt.
  7. Var noga med att ange ändamål för uthyrningen.
  8. Reglera viktiga förutsättning som exempelvis öppettider och alkoholservering.
  9. Överväg att ta med en äganderättsklausul i hyreskontraktet.

Här hittar du guiden Vägledning för tryggare lokaluthyrning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]