Vinnarna Simon Viklund och Tore Lagerquist, Chalmers tekniska högskola.
Publicerat 21 februari, 2024

Chalmersstudenter vann arkitekturtävling

Det vinnande förslaget, ”Massor i rörelse”, prisas för sitt nytänkande angreppssätt som framhäver träets möjligheter och utmanar gränser för material, teknik och återbruk.

Nordbygg och branschorganisationen Svenskt Trä, med stöd av Sveriges Arkitekter, har utsett Simon Viklund och Tore Lagerquist från Chalmers tekniska högskola (CTH) i Göteborg till vinnare av ”Nya ögon på trä ”. Det är en tävling för arkitekturstudenter vars huvudsyfte är att uppmärksamma trä som material samt visa på möjligheter för innovation, cirkularitet och återbruk.

Tävlingsuppgiften gick ut på att utforma en träffpunkt/mötesplats på Nordbygg som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö den 23-26 april 2024. Det vinnande bidraget kommer uppföras på entrétorget under Nordbygg, där även prisutdelning kommer att hållas och samtliga förslag ställas ut. Tävlingens vinnare får även en prissumma på 50 000 kronor och en studieresa arrangerad av Svenskt Trä.

[ Annons ]

– Det som framförallt tagit tag i oss är alla unga studenters engagemang för hållbarhet, cirkularitet och återbruk, och alla de nya tankar och idéer om hur trä kan bidra i denna nödvändiga omvandling, säger Tomas Alsmarker och Johan Fröbel på Svenskt Trä.

Juryn tog fyra kriterier i beaktande; innovationshöjd, arkitektonisk gestaltning, funktion och genomförbarhet. Vinnarna utsågs efter en noggrann bedömning av de 26 inkomna förslagen.

Bidraget ”Massor i rörelse” vann studenttävlingen Nya ögon på Trä.

– I ”Massor i rörelse” får strukturen ta plats och ger en skulptural känsla till mötesplatsen. Limträkonstruktionen kompletteras med CNC-frästa massiva träskivor som placeras tätt runt scenrummet för att skänka en känsla av lugn. Samtidigt kan ljuset fortsatt flöda in och utrymme lämnas för passager. Juryn associerade till de fantastiska koppartälten i Hagaparken fast i en omtolkad tappning, förklarar juryns sekreterare, Tove Dumon Wallstén, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]