Ver femte fastighetsägare har sänkt butikshyran Foto: Shutterstock.
Publicerat 28 september, 2016

Centrumhandeln ökar i Sverige

Centrumhandeln är på uppgång i Sverige. Det visar en ny rapport som Fastighetsägarna låtit WSP ta fram.

Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna Mittnord menar att resultatet visar på ett trendbrott.

[ Annons ]

– Det är lite tidigt att säga att vi ser en tydlig förändring men ett trendbrott har vi, säger han i ett pressmeddelande.

Centrumhandeln har det sista decenniet haft svårt att hävda sig mot nya konsumtionsvanor och allt fler och utbyggda externa handelsplatser. Omsättningen i stadskärnan när det gäller detaljhandel har reducerats olika mycket från år till år.

Men redan förra året såg Fastighetsägarna en skillnad när det gällde stadskärnornas omsättning. Restaurang- och hotellnäringen visade på stora uppsving liksom övrig kommersiell service, som kroppsvård till exempel.

I årets rapport har detaljhandel i nära 50 stadskärnor i Sverige undersökts och resultatet visar att förra årets utveckling håller i sig. Centrumhandeln visar plussiffror, inte bara inom hotell och restaurang.

– Detaljhandeln gick generellt sett väldigt bra i stadskärnorna mellan 2014 och 2015. De allra flesta delbranscher visar ökad omsättning. Det finns flera förklaringar till detta tror vi, säger Andres Sjöberg.

Den största betydelsen för den stora konsumtionen av daglig- och sällanköpsvaror har det relativt gynnsamma ekonomiska läget. Hög sysselsättning och rekordlåga räntor är grunden för konsumtion, men andra faktorer spelar också roll, menar Fastighetsägarna.

– I många stadskärnor finns flera aktörer som jobbar hårt för att utveckla centrum i syfte att göra besökarens upplevelse så bra som möjligt. Kommunen, centrumbolag och näringslivet samverkar på flera olika sätt så att besökarens vistelse ska upplevas så attraktiv som möjligt. Vi vet att trygghetsfaktorer och utbudsmix är avgörande för viljan att besöka centrum. Här har många kommuner varit lyckosamma och det speglar sig i statistiken för omsättning, säger Andreas Sjöberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]