[ Annons ]

Kontorsanställda kommer framöver att ställa krav på attraktiva kontor för att dessa ska kunna konkurrera med hemmakontoret. Foto: Shutterstock
Publicerat 25 september, 2023

Centrala kontor har framtiden för sig

En stor del av arbetet kommer att skötas hemifrån eller på distans. Men kontor i attraktiva områden behåller greppet, enligt en ny rapport från Catella.

Kontoren kan ha en viktig roll att fylla även framöver. Det gäller främst kontor i storstadsregioner eller som är lätta att ta sig till och från. Det visar en ny rapport från Catella, en plattform för fastighetsinvesteringar med verksamhet i tolv länder.

De har undersökt den europeiska kontorsmarknaden med utgångspunkt från det utökade distansarbete som har följt efter pandemin. Rapporten baseras på en undersökning bland experter inom fastighetsinvestering i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), men gäller för hela Europa.

[ Annons ]

Bland annat kommer de fram till att kontorsbyggnader, för att vara intressanta, måste uppfylla nya och högre kvalitetskrav för att kunna erbjuda fördelar jämfört med hemmakontor. Kända skäl lyfts fram: kontorsanställda kommer kräva rymligare och trevligare kontor istället för en kontorsstol och ett bord. Medarbetarna vill också att kontoren ska vara mer centrala, samt ha goda förbindelser med kollektivtrafiken. Ska man lämna hemmakontoret krävs det helt enkelt en mer attraktiv omgivning att åka till.

För fastighetsmarknaden innebär det sannolikt att det blir en tydlig ökning av tomma kontor som inte ligger centralt i större städer eller om de finns i mindre kontorsmarknader. Det understryks av att det är fortsatt hög efterfrågan på toppsegmentet av kontorsfastighetsmarknaderna i stora storstadsområden. Dessutom förväntas ”prime rent” inom detta segment att öka under de kommande åren.

Däremot skiljer sig distansarbetets utbredning en del mellan europeiska länder, säger Thomas Beyerle, analyschef på Catella Group.

– I Storbritannien finns det en stark tvångskänsla att återvända till kontoret, främst inom investeringsavdelningarna på stora mäklarföretag eller investmentbanker. Likaså i Spanien, vars övergripande ganska konservativa affärsmiljö gjort att distansarbete inte är lika framträdande som i resten av Europa. Därför är beläggningsgraden i de länderna fortfarande hög.

Thomas Beyerle, analyschef på Catella Group. Foto: Catella

I Norden fanns det redan före pandemin en inriktning mot mer distansarbete tack vare digitaliseringen, och Thomas Beyerle tror på en långsam utveckling mot en 50/50-fördelning. Samma sak i Benelux-länderna, som visar tydliga tecken på en kraftig liberalisering.

– Främst i Nederländerna, där distansarbete har höjts till mantra. Även i Bryssel är kontoren bara belagda 40 procent under veckan. Tyskland och Österrike ligger någonstans mitt emellan – där dominerar arbete på kontoret tre eller fyra dagar i veckan.  

Möjligtvis kan en kraftig ekonomisk nedgång göra att närvaron på kontoret gradvis ökar, säger Thomas Beyerle. Många tar då det säkra före det osäkra och återvänder till det traditionella arbetssättet.

– Men för tillfället tror jag att distanstrenden är oåterkallelig, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]