Publicerat 25 augusti, 2021

Cementa nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Cementa-målet om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland, enligt ett pressmeddelande.

Cementa har i Mark- och miljööverdomstolen fått sin ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet avvisad eftersom miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes innehålla sådana brister att den inte kunde utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolens beslut står därmed fast.

Cementa är ett dotterbolag till tyska Heidelberg Cement.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]