Publicerat 20 augusti, 2021

Cementa förbereder en ny tillståndsansökan – Di

Nyligen meddelade regeringen att de arbetar på en tillfällig förändring av miljöbalken för att ge Cementa ytterligare åtta månader att fortsätta verksamheten inom befintligt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland, ett tillstånd som annars löper ut den 31 oktober i år.

”De här åtta månaderna ger ju oss lite handlingsutrymme men inte tillräckligt. Problemet har bara skjutits upp”, säger Cementas vd Magnus Ohlsson till Dagens industri.

Han säger också att bolaget arbetar på en nödplan.

”Vi sitter inte still och väntar på ett utslag från Högsta domstolen. Vi förbereder för en temporär och kortsiktig lösning där vi söker ett tillstånd på tre till fyra år för att få mer utrymme till att få till något mer långsiktigt.”

Normalt sett söker Cementa tillstånd för 20 år, vilket ingick i den ansökan som Mark- och miljööverdomstolen tidigare i år avvisade.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]