Publicerat 28 september, 2021

Catena uppdaterar sina hållbarhetsmål

Logistikfastighetsbolaget Catena har i ett pressmeddelande aviserat uppdaterade hållbarhetsmål. Dessa är följande;

- Nettonoll växthusgasutsläpp till 2030
- Hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet till 2030
- 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030
- Certifierade som Great Place to Work med ambition att nå TrustIndex om 85 procent till 2025 (branschsnitt i Sverige om 82 procent)

De nya målen tillkommer för att bolaget har sett ett behov av att de justeras. Detta gäller ”inte minst med utgångspunkt i den grundliga interna process för värdering av klimatrisker som bolaget genomfört i syfte att rapportera i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) samt genom förberedelsearbete inför EU-taxonomin”, heter det.

Enligt Catena innebär de nya målen ett omfattande arbete då man i vissa delar inte är helt klara över tillvägagångssättet.

”Vi väljer att inte låta det hindra våra ambitioner - istället är det en viktig del av processen framåt för oss”, säger Catenas Chef för Affärsstöd Malin Nissen.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]