Publicerat 9 april, 2021

Catena uppdaterar finansiella mål

Styrelsen för fastighetsbolaget Catena har fattat beslut om uppdatering av fyra av målen i bolagets finanspolicy.

De nya, uppdaterade målsättningarna innebär att:

- Soliditeten bör uppgå till lägst 40 procent (tidigare minst 30 procent)
- Räntetäckningsgraden ska uppgå till lägst 2 gånger (tidigare ej understiga 1,75 gånger)
- Den genomsnittliga kapitalbindningen ska uppgå till lägst 2,5 år (tidigare minst 2 år)
- Nettobelåningsgraden ska uppgå till högst 50 procent

"Att Catenas finansiella mål nu uppdateras tydliggör vårt fokus på finansiell stabilitet och tillväxt. Attraktiva och hållbara logistikfastigheter har framtiden för sig, vi ser mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling tillsammans med våra kunder", säger Catenas vd Jörgen Eriksson i en skriftlig kommentar.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]