[ Annons ]

Catena har tecknat avtal med Svenska Hus i Göteborg AB om att avyttra fastigheten Partille 11:24 strax öster om Göteborg. Lokalerna är i huvudsak uppförda under sent 1960-tal, tillbyggda under 80-talet och har en yta om totalt 19 600 kvadratmeter. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 186 miljoner kronor med tillträde i mitten av april 2016.
Publicerat 1 april, 2016

Catena säljer fastighet i Partille

Catena har tecknat avtal med Svenska Hus i Göteborg AB om att avyttra fastigheten Partille 11:24 strax öster om Göteborg. Lokalerna är i huvudsak uppförda under sent 1960-tal, tillbyggda under 80-talet och har en yta om totalt 19 600 kvadratmeter. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 186 miljoner kronor med tillträde i mitten av april 2016.

Lokalerna består av både logistikytor och kommersiella lokaler varav 17 000 kvadratmeter är uthyrda till Menigo Foodservice AB med en återstående hyresavtalstid till och med 2023. Hyresintäkten uppgår för närvarande till cirka 12 miljoner kronor.

[ Annons ]

Försäljningen tillför Catena ett positivt resultat om ca 5 miljoner kronor före skatt och stärker kassan i Catena med cirka 86 miljoner kronor.

– Fastigheten är belägen i ett område i Partille som framgent inte lämpar sig för logistikändamål. Fastigheten är därför färdigutvecklad sett ur Catenas perspektiv och tillför istället likviditet att användas för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar i någon av Catenas många logistikpositioner, säger Catenas vd Gustaf Hermelin i en kommentar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]