Publicerat 28 oktober, 2020

Catena ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period 2019. Även hyresintäkterna står sig högre i förhållande till fjolåret.

Hyresintäkterna uppgick till 315,2 miljoner kronor (300,1), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 252,8 miljoner kronor (226,8).

Förvaltningsresultatet uppgick till 184,0 miljoner kronor (160,1), en ökning med 14,9 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 481,6 miljoner kronor (344,3), och per aktie 12,77 kronor (9,13).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 223,34 kronor (194,07).

"Hittills har Catena påverkats i mindre grad av pandemin, följdeffekterna av covid-19 har snarare accelererat utvecklingen för den digitalt drivna handeln", säger vd Benny Thögersen i rapporten.

Han uppger vidare att det råder en hög aktivitet och att förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda.

"Projektutvecklingen har de senaste åren varit intensiv och Catena har på kort tid etablerat flera nya, attraktiva logistikpositioner. Vi växer också med förvärv, vilket är ett utmärkt verktyg för oss att balansera projekten med, då vi inte blir beroende av markanvisningar eller detaljplaneprocesser", säger Thögersen.

Catena, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter315,2300,15,0%
Driftöverskott252,8226,811,5%
Förvaltningsresultat184,0160,114,9%
Nettoresultat481,6344,339,9%
Resultat per aktie, kronor12,779,1339,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor223,34194,0715,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]