Publicerat 6 juli, 2021

Catena ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i andra kvartalet – logistiksektorn är het

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 343,4 miljoner kronor (307,2), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 278,8 miljoner kronor (251,2).

Förvaltningsresultatet uppgick till 211,4 miljoner kronor (181,1).

Resultatet före skatt var 436,4 miljoner kronor (228,5). Här ingår värdeförändringar på fastigheter på 200 miljoner kronor (65,8) och värdeförändringar på derivat med 24,9 miljoner kronor (-18,4).

Resultatet efter skatt blev 346,2 miljoner kronor (179,7), och per aktie 8,4 kronor (4,77).

Substansvärde per aktie, mätt som EPRA NAV, låg på 278,4 kronor (207,79).

"Intresset från investerare och den efterfrågeökning vi ser på marknaden är gynnsam för Catena. Marknadens avkastningskrav får dessutom en positiv effekt på vårt befintliga bestånd", skriver vd Jörgen Eriksson i rapporten.

Vidare uppger Eriksson sin tro på att logistiksektorn är het och att bolaget fortsatt kommer fokusera sin verksamhet inom det segmentet.

Catenas målsättning är att bygga ytterligare logistikrätter om cirka 55 000 kvadratmeter vid Sunnanå, där man sedan 2016 uppfört 80 000 kvadratmeter i logistikyta.

Catena, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter343,4307,211,8%
Driftöverskott278,8251,211,0%
Förvaltningsresultat211,4181,116,7%
Resultat före skatt436,4228,591,0%
Nettoresultat346,2179,792,7%
Resultat per aktie, kronor8,44,7776,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor278,4207,7934,0%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]