Publicerat 19 februari, 2021

Catena ökade förvaltningsresultatet och vinsten i fjärde kvartalet – föreslår höjd utdelning

Fastighetsbolaget Catena redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare föreslår styrelsen att en höjd utdelning ska betalas ut för helåret.

Hyresintäkterna uppgick till 326,4 miljoner kronor (297,8), en ökning med 9,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 250,7 miljoner kronor (220,9), en ökning med 13,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 176,1 miljoner kronor (148,8), en ökning med 18,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 905,6 miljoner kronor (461,0).

Resultatet efter skatt blev 722 miljoner kronor (372,0), en ökning med 94,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 19,15 kronor (9,87), vilket innebär en ökning med 94,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 245,09 kronor (202,87).

I utdelning föreslås 7,5 kronor (6,50).

Catenas vd Jörgen Eriksson uppger att resultatet för helåret är rekordhögt och att coronapandemin inneburit utmaningar, men även affärsmöjligheter med ett ökat intresse i logistikfastigheter.

"Den positiva utvecklingen är ett resultat av fortsatt aktiv projektutveckling och effektiva processer. En stor andel av Catenas väl diversifierade kundbas har också gynnats av förändrade köpbeteenden och en accelererande e-handel. Ett mindre antal hyresgäster har påverkats negativt av Covid-19, framförallt underleverantörer till restaurang- och servicesektorn samt event- och aktivitetsverksamheter", kommenterar Eriksson.

Catena, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter326,4297,89,6%
Driftöverskott250,7220,913,5%
Förvaltningsresultat176,1148,818,3%
Resultat före skatt905,6461,096,4%
Nettoresultat722372,094,1%
Resultat per aktie, kronor19,159,8794,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor245,09202,87
Utdelning per aktie, kronor7,56,5015,4%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]