Publicerat 29 april, 2021

Catena ökade förvaltningsresultatet med 4 procent i första kvartalet

Fastighetsbolaget Catena redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 329,4 miljoner kronor (315,1), en ökning med 4,5 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 258,7 miljoner kronor (249,1), en ökning med 3,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 187,8 miljoner kronor (177,4), en ökning med 5,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 952,9 miljoner kronor (182,8). Här ingår värdeförändringar på fastigheter på 680 miljoner kronor (10,9) och värdeförändringar på derivat med 85,2 miljoner kronor (-5,5).

Resultatet efter skatt blev 756,4 miljoner kronor (143,8), en ökning med 426,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 19,95 kronor (3,81), vilket innebär en ökning med 423,6 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 276,29 kronor per aktie (208,16).

- I takt med att samhället och våra sätt att leva och konsumera förändras krävs ett genomtänkt och väl fungerande logistiskt nätverk som kan hantera gods och varor smart och som kan anpassas när nya behov uppstår. Vi upplever en stark efterfrågan på hållbara och effektiva logistikanläggningar och vi ser samtidigt värdet i att leverera verkligt genomtänkta lösningar för att säkerställa att vi kan ta ansvar över tid. Att hålla fast vid vår affärsmodell och nischade inriktning har visat sig vara en framgångsfaktor och det gör att vi kan utveckla vårt erbjudande baserat på kunskap, kommenterar Catenas vd Jörgen Eriksson i delårsrapporten.

Catena, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter329,4315,14,5%
Driftöverskott258,7249,13,9%
Förvaltningsresultat187,8177,45,9%
Resultat före skatt952,9182,8421,3%
Nettoresultat756,4143,8426,0%
Resultat per aktie, kronor19,953,81423,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor276,29208,1632,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]