Publicerat 22 februari, 2022

Catena ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna steg till 360,1 miljoner kronor (326,4), en ökning med 10,3 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 274,1 miljoner kronor (250,7), en ökning med 9,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 213,2 miljoner kronor (176,1), en ökning med 21,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 344,0 miljoner kronor (905,6). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med 21,8 miljoner kronor (8,0), orealiserade värdeförändringar på fastigheter på 1 058,2 miljoner kronor (678,8) och värdeförändringar på derivat med 50,8 miljoner kronor (42,7).

Resultatet efter skatt blev 1 077,1 miljoner kronor (722), en ökning med 49,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 26,13 kronor (19,15), vilket innebär en ökning med 36,4 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 8,00 kronor per aktie (7,50), en höjning med 6,7 procent. Utbetalning sker halvårsvis med vardera 4,00 kronor per aktie.

Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 232,74 kronor per aktie (245,08), en ökning med 32,1 procent.

Catena meddelade igår den 21 februari att bolaget avser köpa Halmslättens fastighetsbestånd för 1,52 miljarder kronor.

"Ett rekordresultat för 2021, fortsatt stabil kassaflödesutveckling och en hög värdetillväxt gör att Catena kan fortsätta att växa och driva utvecklingen av den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden", skriver bolaget i bokslutet.

- Catenas främsta framgångsfaktorer är ett starkt varumärke, en omfattande landbank på strategiska lägen, ständigt aktiv projektutveckling och långsiktig och effektiv förvaltning, kommenterar vd Jörgen Eriksson i bokslutet.

- Dagens logistiska flöden ingår i ett komplext nätverk och våra fastigheter rymmer en rad olika dimensioner som har potential att tillföra värden utöver att hantera gods och varor. Ett gediget förberedelsearbete pågår nu på flera större markområden vilket gör att vi har stora förhoppningar om att kunna starta många projekt under det närmsta året. Under 2021 kom vi igång med utveckling på flera orter där vi arbetar intensivt för att förverkliga våra visioner, avslutar Jörgen Eriksson.

Catena, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter360,1326,410,3%
Driftöverskott274,1250,79,3%
Förvaltningsresultat213,2176,121,1%
Resultat före skatt1 344,0905,648,4%
Nettoresultat1 077,172249,2%
Resultat per aktie, kronor26,1319,1536,4%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor323,74245,0832,1%
Utdelning per aktie, kronor8,007,506,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]