Catena avser att förvärva två logistikfastigheter i Haninge och Nässjö för en sammanlagd köpeskilling om 400 miljoner kronor. Säljare är norska Logistikkbygg 1 AS.
Publicerat 5 februari, 2014

Catena köper två logistikfastigheter

Catena avser att förvärva två logistikfastigheter i Haninge och Nässjö för en sammanlagd köpeskilling om 400 miljoner kronor. Säljare är norska Logistikkbygg 1 AS.

Catena har lämnat ett slutligt bud till Logistikkbygg 1 AS, ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS, om förvärv av två fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 396 miljoner kronor.

[ Annons ]

Fastigheterna Lagret 1 i Nässjö och Jordbromalm 4:33 i Haninge omfattar 24 404 respektive 23 547 kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta, och är i dagsläget uthyrda på långa kontrakt till varsin hyresgäst.

Budet förväntas antas senast den 13 februari 2014, efter godkännande från generalförsamlingen i Logistikkbygg 1 AS. Den tänkta köpeskillingen ska delvis erläggas genom en revers om 50 Mkr, vilken säljaren förbinder sig att överlämna till Catena som betalning för nyemitterade aktier.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]