Fastigheten Drivremmen 1 i Västberga, Stockholm, en av landets modernaste logistikterminaler, såldes nyligen för 474 miljoner kronor till Catena. Foto: Catena.
Publicerat 14 december, 2016

Catena köper för 474 mkr

Catena har tecknat avtal om förvärv av sex logistikterminaler strategiskt belägna intill större städer och utmed landets viktigaste vägar. Köpesumman uppgår till 474 miljoner och säljare är DHL.

Catena har tecknat avtal med DHL om att förvärva fastigheterna Stockholm Drivremmen 1, Eskilstuna Ekeby 2:2, Umeå Batteriet 7 & 8, Sundsvall Målås 4:4, Oskarshamn Däcket 1 och Uppsala Boländerna 22:9. Förvärven sker som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 474 miljoner kronor.

[ Annons ]

Som en del i uppgörelsen har Catena åtagit sig att göra investeringar i fastigheterna under de kommande tre åren om totalt 90 Mkr. Samtliga byggnader är terminalbyggnader som kännetecknas av att de primärt är anpassade för omlastning av gods och varor som levereras in och ut samma dag.

Terminalerna har en uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är uthyrda till DHL Freight med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 13 år. Årshyran uppgår till cirka 34 miljoner kronor. Catena tillträder fastigheterna den 20 december 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]