Publicerat 26 mars, 2021

Catena kallar till årsstämma den 29 april

Aktieägarna i fastighetsbolaget Catena kallas till årsstämma den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,50 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 3,75 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Swärdh, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Vesna Jovic och Caesar Åfors samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande. Nyval föreslås av Lennart Mauritzson som styrelseledamot. Han ersätter Tomas Andersson som har undanbett sig omval.

Lennart Mauritzson är vd för Backahill som är huvudägare i Catena med 29,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget vid årsskiftet. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]