[ Annons ]

43 logistik- och lagerfastigheter omfattas av affären som nu är färdig. Catena köper därmed över 650 000 kvadratmeter av Brinova. Gustav Hermelin föreslås som ny vd för företaget.
Publicerat 20 augusti, 2013

Catena i jätteaffär – köper fastigheter för 3,8 miljarder

43 logistik- och lagerfastigheter omfattas av affären som nu är färdig. Catena köper därmed över 650 000 kvadratmeter av Brinova. Gustav Hermelin föreslås som ny vd för företaget.

Just nu utökas och förändras Catenas verksamhet. Affären med Brinova är klar och därmed utökas företagets bestånd med 43 logistik- och lagerfastigheter. 

[ Annons ]

I och med transaktionen kommer verksamheten också förvändras. Catena tillförs ett nytt affärsområde och Brinovas nuvarande vd  föreslås bli ny vd för Catena.
– Catenas projekt i Solna är till sin storlek och komplexitet sådan att Catena behöver en större kapital- och kompetensbas för att fullt ut kunna tillgodogöra sig projektets värdepotential. Genom affären med Brinova får Catena dessa resurser samtidigt som bolaget tillförs ett intressant fastighetssegment, Henry Klotz, styrelseordförande i Catena.

Totalt omfattar affären 3,8 miljarder kronor.
– För Brinova är affären med Catena ett steg i renodlingen mot att äga minoritetsposter i noterande svenska fastighetsbolag. Vi kommer att vara långsiktiga ägare i Catena, där jag ser stora utvecklingsmöjligheter, Henry Klotz, styrelseordförande i Catena, Erik Paulsson, huvudägare i Brinova.

– Brinova har en stark fastighetsrörelse med fokus på konkurrenskraftiga logistikfastigheter i strategiska lägen. Denna position har uppnåtts tack vare en organisation med hög kompetens och förmåga att tillgodose högt ställda kundkrav. Jag vill fortsätta utvecklingen av det nya Catena och växa genom förvärv och nyproduktion, Gustaf Hermelin, VD för Brinova, föreslagen som ny VD för Catena.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]