Publicerat 1 april, 2021

Catena genomför riktad nyemission på drygt en miljard kronor med kursrabatt 6,5 procent

Fastighetsbolaget Catena har genomfört en riktad nyemission om tre miljoner aktier som kommer att tillföra bolaget 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes till 360 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 6,5 procent mot stängningskursen igår.

Nyemissionen, som riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, innebär en utspädning för existerande ägare om 7,3 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen.

Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]