Catena köper resterande aktier i ett bolag som idag samägs med Katrineholms kommun, och får samtidigt grönt ljus för nyproduktion av två logistiklager i Katrineholm.
Publicerat 18 mars, 2015

Catena förvärvar och bygger i Katrineholm

Catena köper resterande aktier i ett bolag som idag samägs med Katrineholms kommun, och får samtidigt grönt ljus för nyproduktion av två logistiklager i Katrineholm.

Catena har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel, 49 procent, av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av beslut från Katrineholms kommunfullmäktige.

[ Annons ]

Inför ovanstående förvärv har avtal tecknats om förvärv av mark via fastighetsreglering mellan Logistikposition Katrineholm AB och Katrineholms Kommun. Bolaget förvärvar 75 000 kvadratmeter mark med äganderätt, som ligger intill befintliga fastigheter Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen är satt till 7,8 miljoner kronor.

Förvärvet möjliggör nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Uppförandet av det första logistiklagret om 10 000 kvm påbörjas under 2015 med inflyttning under 2016.

– Vi noterar en stark ökning av godsflöde till och från kombiterminalen i Katrineholm, och därmed ett ökat behov av moderna logistikfastigheter. Förvärven stärker vår position i Katrineholm och ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar. Det goda samarbetet vi har med Katrineholms Kommun kommer att fortsätta under andra former efter att vi avslutat vårt samägande i Logistikposition Katrineholm AB, säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]