Publicerat 25 februari, 2021

Catella minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Fastighetsrådgivaren Catella redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 26,0 procent till 534 miljoner kronor (722).

Rörelseresultatet blev 23 miljoner kronor (122).

Resultatet före skatt var -29 miljoner kronor (113).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -32 miljoner kronor (72).

I utdelning föreslås 0,90 kronor (0). Det ursprungliga utdelningsförslaget i fjol, som var på 0,90 kronor, drogs tillbaka på grund av coronapandemin.

"Sammantaget är resultatet i fjärde kvartalet en besvikelse, men under ytan pågår många positiva åtgärder i syfte att växa förvaltat kapital inom främst Property Investment Management där utvecklingen av nya produkter inom flera vertikaler pågår. Samtidigt arbetar vi aktivt för att stärka vår position inom Corporate Finance genom produkt- och kompetensutveckling, samt genom att öka det europeiska samarbetet inom affärsområdet och med Property Investment Management", säger Johan Claesson, tillförordnad vd på Catella, i en kommentar.

Catella, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning534722-26,0%
Rörelseresultat23122-81,1%
Rörelsemarginal4,3%16,9%
Resultat före skatt-29113
Nettoresultat-3272
Utdelning per aktie, kronor0,900

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]