[ Annons ]

Nu lanserar Catella Credi - en ny låneindikator med syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansering. Credi ska indikera läget på den svenska fastighetslånemarknaden.
Publicerat 28 maj, 2012

Catella lanserar Credi – en ny svensk låneindikator

Nu lanserar Catella Credi - en ny låneindikator med syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansering. Credi ska indikera läget på den svenska fastighetslånemarknaden.

– Vi upplever just nu en period med snabba förändringar av förhållandena för fastighetskrediter. Catella ser ett behov av ökad transparens i finansieringssituationen för fastighetsbolagen, säger Anders Palmgren, Ansvarig för Catellas Corporate Finance-verksamhet.

[ Annons ]

Den nya låneindikatorn kommer att bestå av två delar. Dels en halvårsenkät avseende nuläget och framtiden och dels en uppsättning index som visar den samlade utvecklingen av kreditvillkor för den börsnoterade svenska fastighetssektorn.

– Genom att övervaka kreditvillkoren inom den börsnoterade svenska fastighetssektorn strävar vi också efter att följa trender och förändringar på den bredare fastighetsfinansieringsmarknaden, tillägger Niclas Forsman, kapitalmarknadsanalytiker på Catella Corporate Finance.

Den första upplagan av Credi kan du hämta här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]