Tips & Råd

Skånska företag störst intresse för energieffektivisering

Genom Energimyndigheten kan små och medelstora företag söka ekonomiskt stöd för kartläggning av sin energianvändning. Skånska företag ligger i topp med 100 ansökningar av totalt 460 från hela Sverige.

Läs mer