Fokus

Utredning väcker stark kritik från fastighetsägare

Utredaren Agneta Börjessons uttalande i Fastighetstidningen om att renoveringar kan leda till marknadshyror har retat fastighetsägare som äger fastigheter i miljonprogrammen.
– Jag hoppas att regeringen spolar hela utredningen, jag förstår inte vad man är ute efter, säger Ulf Nilsson på D.Carnegie.

Läs mer

Renovering – var god vänta!

Fortfarande är 350 000 lägenheter i stort behov av renovering. Detta till trots har renoveringstakten avtagit och allt fler fastighetsägare har svårt att få ihop kalkylen. Nu finns en oro för att regeringens planer på att stärka hyresgästens roll vid förhandlingar kan sätta ytterligare käppar i hjulen för framtida upprustningar.

Läs mer

”Det finns tendenser till marknadshyror efter renovering”

Agneta Börjesson (MP) har fått i uppdraga av regeringen att utreda hyresgästernas ställning i samband med renoveringar. Om ett år ska hon presentera sitt förslag.

Läs mer

Fler privata än kommunala lägenheter i bostadskön

För första gången i Bostadsförmedlingens historia var det under 2015 fler lägenheter som kom från de privata värdarna än från Stockholms stads egna bostadsbolag. ”Det visar att allt fler privata fastighetsägare tycker vi gör ett bra jobb", säger Marika Nordström, chef för marknad på Bostadsförmedlingen.

Läs mer

”Morgondagens hyresrätter kommer inte att vara billiga”

Vi har idag en bostadsmarknad där hushållens preferenser och betalningsförmåga sätter ramarna, och det är i den man måste verka för en ny social bostadspolitik. Att som regeringen gör klamra sig fast vid en lösning med subventioner till små lägenheter kommer att förstärka segregationen och snedvrida beståndet, menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Läs mer

”Dålig kvalitet är inte lösningen på bostadspaniken”

Bostadspaniken som råder har lett till att många fokuserar på billiga byggnader av låg kvalitet som kan placeras på oattraktiv mark. Oavsett om sådana bostäder tillkommer med social housing eller med bostadsbidrag är det fel väg att gå menar Kristoffer Roxbergh, arkitekt SAR/MSA på White arkitekter.

Läs mer

Så ska fler få plats att bygga mer

Slopa kommunala särkrav och skapa möjligheter att ta fram typgodkända hus som kan byggas i hela landet. Det föreslår ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” som lämnade sitt slutbetänkande idag.

Läs mer

”Social housing öppnar upp för marknadshyror”

Att införa investeringsstöd eller ställa krav på rimliga hyror vid exploatering är inte social housing, menar Marie Linder, hyresgästföreningens ordförande. Hon anser att en parallell bostadsmarknad för de med låg inkomst kan leda till fri marknadssättning för övriga hyreslägenheter.

Läs mer

”Mixade områden är inte alltid lösningen”

– Mixade bostadsområden leder inte till att de svagaste får det bättre. Den slutsatsen drar Maarten van Ham, professor i stadsutveckling på Delfts universitet i Nederländerna.

Läs mer

Utan bostadsbidrag klarar nyanlända inte hyran

Vi bad Boverket ta fram siffror (se tabell nedan) för att få en bild av vilka hyresnivåer som är rimliga för de som idag kommer till Sverige. Tydligt är att nyanlända som får uppehållstillstånd och ska leva på etableringsersättning, inte skulle klara av att betala hyran utan tillskott av bostadsbidrag.

Läs mer