Social housing – finns en svensk modell?

”Morgondagens hyresrätter kommer inte att vara billiga”

Vi har idag en bostadsmarknad där hushållens preferenser och betalningsförmåga sätter ramarna, och det är i den man måste verka för en ny social bostadspolitik. Att som regeringen gör klamra sig fast vid en lösning med subventioner till små lägenheter kommer att förstärka segregationen och snedvrida beståndet, menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Läs mer

”Dålig kvalitet är inte lösningen på bostadspaniken”

Bostadspaniken som råder har lett till att många fokuserar på billiga byggnader av låg kvalitet som kan placeras på oattraktiv mark. Oavsett om sådana bostäder tillkommer med social housing eller med bostadsbidrag är det fel väg att gå menar Kristoffer Roxbergh, arkitekt SAR/MSA på White arkitekter.

Läs mer

”Social housing öppnar upp för marknadshyror”

Att införa investeringsstöd eller ställa krav på rimliga hyror vid exploatering är inte social housing, menar Marie Linder, hyresgästföreningens ordförande. Hon anser att en parallell bostadsmarknad för de med låg inkomst kan leda till fri marknadssättning för övriga hyreslägenheter.

Läs mer

”Mixade områden är inte alltid lösningen”

– Mixade bostadsområden leder inte till att de svagaste får det bättre. Den slutsatsen drar Maarten van Ham, professor i stadsutveckling på Delfts universitet i Nederländerna.

Läs mer

Utan bostadsbidrag klarar nyanlända inte hyran

Vi bad Boverket ta fram siffror (se tabell nedan) för att få en bild av vilka hyresnivåer som är rimliga för de som idag kommer till Sverige. Tydligt är att nyanlända som får uppehållstillstånd och ska leva på etableringsersättning, inte skulle klara av att betala hyran utan tillskott av bostadsbidrag.

Läs mer

“Staten måste ta de ekonomiska riskerna”

Kvotering av lägenheter (social housing) måste bli det sista alternativet och endast en tillfällig åtgärd. För att bygga för de med låg inkomst krävs statliga satsningar på infratstruktur och att staten även tar en del av risken I nyproduktion, menar Hans Lind, professor I fastighetsekonomi på KTH.

Läs mer

Social housing – så ställer sig riksdagspartierna

”Inga fattighus!” ”Öka bostadsbidragen!” ”Reglera invandringen!” Åsikterna om social housing går isär bland Sveriges riksdagspartier. Se här hur de bostadspolitiska representanterna motiverar sina ställningstaganden.

Läs mer

Social housing – finns det en svensk modell?

Social housing är inget för Sverige. Så har det låtit länge. Men med ökad invandring och allt fler som står utanför den reguljära bostadsmarknaden på grund av låga inkomster, är frågan inte om utan när även Sverige måste införa någon typ av sociala åtgärder. Vi visar på tre möjliga vägar att gå.

Läs mer