Fokus: Mångfald

Fyra procent lärlingar i Castellum

Castellum har satt upp ett tydligt mål för att hjälpa arbetslösa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Varje år ska företaget ha fyra procent lärlingar bland sina medarbetare.

Läs mer

Programmet ger en skjuts ut i arbetslivet

Cristina Frigioi gick Skanskas Internationella ledarskapsprogram (ILP) som riktar sig till utlandsfödda ingenjörer och är idag den enda kvinnan på bygget i Göteborg.

Läs mer

Könsneutrala byggbodar

En traditionell byggbod är utrustad med klädhängare längs med väggen och en lång bänk. På arbetsplatser som länge har dominerats av män skapar det hinder för personer med behov av att kunna byta om avskilt. I samarbete med NCC har Ramirent därför tagit fram könsneutrala byggbodar.

Läs mer

Mångfaldsringklocka på MKB:s kontor

En så pass enkel och konkret sak som en ringklocka kan göra stor skillnad för arbetsklimatet på en arbetsplats. Det är i alla fall det kommunala bostadsbolaget MKB:s erfarenhet efter att mångfaldsringklockan har tagit plats på ett av deras kontor i Malmö.

Läs mer

Rikare med mångfald

Att arbeta med mångfald ger inte bara en rikare organisation, det kan även leda till ökade affärer. Här är fyra exempel på hur fastighets- och byggbranschen arbetar för förändring.

Läs mer