Fokus: Bostadsförmedling

Fler privata än kommunala lägenheter i bostadskön

För första gången i Bostadsförmedlingens historia var det under 2015 fler lägenheter som kom från de privata värdarna än från Stockholms stads egna bostadsbolag. ”Det visar att allt fler privata fastighetsägare tycker vi gör ett bra jobb", säger Marika Nordström, chef för marknad på Bostadsförmedlingen.

Läs mer

”En samlad sökväg är bäst för både kunden och oss”

Rikshem är ett av de allt fler privata fastighetsbolag som överlåter förmedlingen av sina lägenheter till en kommunal service. När bolaget nyligen förvärvade hela beståndet från bolaget Bo i Väsby valde de också att flytta all förmedling av lägenheterna till Stockholms bostadsförmedling.

Läs mer

”Vi vill behålla en viktig kommunikationsyta”

Genom att ha sin egen kö förmedlar Förvaltaren inte bara bostäder, utan även bilden av vad bolaget står för. "Vi vill inte välja bort möjligheten att visa vilka vi är", säger Anders Sundqvist, kommunkationschef.

Läs mer

Fler väljer gemensam kö

Det är många år sedan den tvingande bostadsanvisningslagen avskaffades. Men idag har de privata fastighetsbolagen hittat tillbaka till de kommunala förmedlingarna.

Läs mer