Fokus

E-hyra: Nya köpmönster kräver nya hyresmodeller

Intäkterna flyttar till e-handeln och frågan är hur hyran ska sättas på uthyrda butiksytor. Fastighetsägare talar om att hitta modeller som tar betalt för exponering, men Svensk Handel ser helst att hyran sänks.

Läs mer

Kollektivism 2.0 

Svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i Europa men oron är stor för att inte hitta ett boende. Kan nya lösningar som kollektiv och en ökad inkludering av unga minska problemen? 

Läs mer

Fyra procent lärlingar i Castellum

Castellum har satt upp ett tydligt mål för att hjälpa arbetslösa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Varje år ska företaget ha fyra procent lärlingar bland sina medarbetare.

Läs mer

Programmet ger en skjuts ut i arbetslivet

Cristina Frigioi gick Skanskas Internationella ledarskapsprogram (ILP) som riktar sig till utlandsfödda ingenjörer och är idag den enda kvinnan på bygget i Göteborg.

Läs mer

Könsneutrala byggbodar

En traditionell byggbod är utrustad med klädhängare längs med väggen och en lång bänk. På arbetsplatser som länge har dominerats av män skapar det hinder för personer med behov av att kunna byta om avskilt. I samarbete med NCC har Ramirent därför tagit fram könsneutrala byggbodar.

Läs mer

Mångfaldsringklocka på MKB:s kontor

En så pass enkel och konkret sak som en ringklocka kan göra stor skillnad för arbetsklimatet på en arbetsplats. Det är i alla fall det kommunala bostadsbolaget MKB:s erfarenhet efter att mångfaldsringklockan har tagit plats på ett av deras kontor i Malmö.

Läs mer

Rikare med mångfald

Att arbeta med mångfald ger inte bara en rikare organisation, det kan även leda till ökade affärer. Här är fyra exempel på hur fastighets- och byggbranschen arbetar för förändring.

Läs mer

Brist på objekt och låga yielder får branschen att jaga utomlands

Många vill äga samhällsfastigheter och skälet är enkelt: högre eller samma totalavkastning till lägre risk. Marknaden är dock svåranalyserad och konkurrensen om objekten hård, vilket lett till sjunkande avkastningskrav och att svenska fastighetsbolag gett sig ut på jakt efter samhällsfastigheter i grannländerna.

Läs mer

”Långt från alla blev nöjda”

Efter att artikeln om renoveringen av Pennygången publicerats hörde representanter från Nätverket Pennygångens Framtid och organisationen ”Alla ska kunna bo kvar” av sig. De menar att de boendes perspektiv inte tillräckligt kommit fram. Därför ger vi dem utrymme att komma till tals här.

Läs mer