Opinion

En samhällsutmaning vi måste lösa gemensamt

Vi står inför den mest omfattande samhällsutmaningen på mycket länge. I sin ledare pekar Reinhold Lennebo på vikten av att inte bara se till den egna branschens behov, utan att på alla sätt arbeta för att lösa utmaningen tillsammans.

Läs mer

”Lämna 70-talet och ta hyresrätten in i det nya millenniet”

Det var under 70-talet som dagens ohållbara bruksvärdessystem kom till och, konstaterar Tomas Ernhagen, det är nu dags att gå vidare och ta hyresrätten in i det nya millenniet.

Läs mer

”Vi måste sätta människor och inte systemet i fokus”

Det brådskar att hitta lösningarna för att mer långsiktigt hållbart samhälle. Fastighetsägare har under hundratals år utvecklat attraktiva miljöer. I sin ledare pekar Reinhold Lennebo på vikten av att verkligen ta tillvara på den erfarenheten.

Läs mer

”Vi bygger som om folk fortfarande har tjock-tv”

Alla normer som ställs för hur bostäder ska utformas är förödande, det anser arkitekten Gert Wingårdh. Han efterlyser mindre statlig inblandning i bostädernas inre planlösning och förutspår att vi kommer se fler bostäder som byggs som rena skal och inreds av köparen.

Läs mer

”Finansdepartementet lär behöva stiga in”

Riksbanken och regeringen beskriver ekonomin som god och stark samtidigt som tydliga svaghetstecken finns på många håll. Det finns goda skäl för finansministern att spendera innan det är för sent, menar Annika Winsth.

Läs mer

”Hur ska skolbarnen få rum?”

Nu i höst har ungefär 30 000 barn börjat i förskoleklass i Storstockholm. I hela landet är siffran 123 500 barn. Fantastiska siffror. Maria Pleiborn hoppas att alla barnen får en bra start på skolan, även om hon befarar att det inte blir så.

Läs mer