Förvaltning

Diös satsar på solceller i Gävle

Diös installerar sin största solcellsanläggning på en fastighet i centrala Gävle. Satsningen är följden av det intentionsavtal bolaget skrev med El av Sol Nordic om att installera solcellsanläggningar på alla sina fastigheter där det är möjligt.

Läs mer

Skapa bättre ventilation på kontoret

Enligt forskning från University of Chicago orsakar smutsig luft större dödlighet än krig, aids och cigarettrökning. Luftföroreningar som i huvudsak kommer från fossila bränslen spås enligt forskarna förkorta vår förväntade livslängd med nära två år i genomsnitt.

Läs mer

På post mot Amazon

Arne Andersson har bråttom. Om inte dagens aktörer skyndar sig att hitta en fungerande modell för att klara e-handelsökningen, kommer någon annan att göra det. Nu vill han ha fastighetsägarna med på tåget.

Läs mer

Anslutningsledningar blir nationell angelägenhet

Energimyndigheten har gjort ny bedömning av riksintressanta områden för svensk energiproduktion. Bland annat kommer det behövas nya storskaliga elanläggningar i södra Sverige, samt ett ökat fokus på anslutningsledningarna till stamnätet.

Läs mer