Förvaltning

Skapa dubbel hälsovinst

Hur man arbetar med arbetsmiljön kan innebära stora skillnader i vinstmarginalen. Det visar en analys som företaget Avonova har gjort. De företag som valt att arbeta med förebyggande arbetsmiljöåtgärder istället för reaktiva uppvisade fem gånger större vinst.

Läs mer

Öbos digitalisering sysselsätter arbetslösa

Örebrobostäder (Öbo) installerar nya digitala mediaboxar i de flesta av sina drygt 22 000 lägenheter. Projektet ska pågå under ett år och har skapat arbetstillfällen för 20 arbetslösa personer.

Läs mer

Tvätta med rent samvete

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar sitter på gamla maskinparker i sina tvättstugor. De drar ofta orimligt mycket energi och gör stort miljöavtryck. Men att göra tvättstugan mer energieffektiv är enklare än vad många tror.

Läs mer

Hyresstöd välkomnas av branschen

Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till företag inom hotell, restauranger och sällanköpshandel. På bolaget Citycon väntar man sig att det kan komma in förfrågningar från hyresgäster.

Läs mer

Nya tillfälliga bestämmelser för regler kring årsstämmor

Fastighetsägarna gick under förra veckan ut med råd om hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring årsstämmor under coronavirusets utbredning. Nu har kommer regeringen med förslag på tillfälliga bestämmelser för att råda bot på situationen.

Läs mer