Bygg

Gustav III torg tar form

Diös har tillsammans med Östersunds kommun har presenterar planförslaget för Nya Gustav III Torg i Östersund. Torget ska vara attraktivt och levande, och innehålla såväl bostäder som mötesplatser, kontor, hotell och kommersiell verksamhet.

Läs mer

Sweco projekterar Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir en del av den första etappen av den kommande Ostlänken. Nu står det klart att det blir Sweco som projekterar stadens centralt belägna resecentrum, som innebär en stor utvidgning av dagens järnvägsområde och som även binder samman stadens norra och centrala delar.

Läs mer