Almedalen

Vad gör du i Almedalen, Sophia Mattsson-Linnala?

Vad gör egentligen fastighetsbranschen i Almedalen? Fastighetstidningen är på plats och kommer under veckan träffa några representanter för ett par snabba svar. Undertorsdagen fick vi tag på Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem.

Läs mer

Cityindex bekräftar strukturell omvandling

Sammanställningen av Cityindex som presenterades under Almedalsveckan visar på en uppgång för Sveriges stadskärnor generellt. Samtidigt bekräftar den flera tydliga trender, som att de stora drar ifrån.

Läs mer

Fastigheter måste anpassas för e-handel

Fastighetsägare behöver förstå nyttan av att dela data med andra aktörer. Det slås fast i en ny rapport från Fastighetsägarna som djupdykt i vad e-handelns ökade leveranser innebär för fastigheten.

Läs mer

”Att bygga fler hyresrätter löser inte problemet”

Det behöver byggas 600 000 bostäder under åren 2017–2025 i Sverige. Men hur ska vi rigga plan- och byggregler, hyressättning, finansiering och kompetens? Den frågan debatterades på Svensk ventilations seminarium i Almedalen under tisdagen.

Läs mer

Vad gör du i Almedalen, Emma Jonsteg?

Vad gör egentligen fastighetsbranschen i Almedalen? Fastighetstidningen är på plats och kommer under veckan träffa några representanter för ett par snabba svar. Under tisdagen, som är den mest intensiva seminariedagen under veckan, fick vi tag på Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter.

Läs mer

Tak över huvudet i Almedalen

Just nu gör fotoutställningen ”Tak över huvudet – bostadskrisens ansikte” en kort sejour i Almedalen. Utställningen är ett samarbete mellan Stockholms Handelskammare, Fastighetsägarna Stockholm och Fotografiska.

Läs mer

Trångboddhet på tapeten i Almedalen

Social bostadspolitik, omskrivning av Ebo och förändrad prioritet för allmännyttiga bostadsbolag. Det var några idéer som presenterades för att minska trångboddheten i Sverige, under seminariet ”Tjugo personer på tjugo kvadrat” i Almedalen under måndagen.

Läs mer