Publicerat 2 februari, 2021

Castellums valberednings majoritet föreslår nyval av Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing till styrelsen

Fastighetsbolaget Castellums valberedning, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, föreslår inför årsstämman den 25 mars att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget om val av Rutger Arnhult som styrelseordförande är känt sedan tidigare, medan förslaget om val av Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing som styrelseledamöter är nytt.

- Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem. Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu, och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör, säger Rutger Arnhult.

Anna Kinberg Batra har varit partiledare för Moderaterna. I dag är hon ordförande för Soltech Energy, ledamot i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation, utredare av statens roll på betalningsmarknaden samt krönikör i Dagens Industri.

Anna-Karin Celsing har tidigare varit IR-chef på Swedbank och informationschef på Ratos samt varit ordförande för SVT. Idag är hon bland annat styrelseledamot i Carnegie Investment Bank, Volati, Landshypotek Bank, OX2 och Lannebo Fonder.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerat väl. I samband med att Charlotte Strömberg, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobsson och Nina Linander avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper och kompetenser som bör kompletteras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

I samband med valberedningens framtagande av sitt förslag har det förekommit omfattande diskussioner huruvida Rutger Arnhult bör sitta i styrelsen för Castellum, framför allt vad gäller risker för intressekonflikter.

Valberedningens minoritet, bestående av Vincent Fokke och Charlotte Strömberg, har den 27 januari publicerat ett annat förslag till styrelsesammansättning än den valberedningens majoritet föreslår.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]