Publicerat 24 april, 2020

Castellums förvaltningsresultat kom in 3 procent högre än väntat i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under första kvartalet 2020. Bolaget rapporterar minskad nettovinst.

Castellums hyresintäkter uppgick till 1 476 miljoner kronor under första kvartalet (1 433), vilket var i linje med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 483 miljoner kronor.

Driftsöverskottet blev 1 038 miljoner kronor (977).

Förvaltningsresultatet uppgick till 794 miljoner kronor (726), vilket var 3,4 procent högre än analytikerkonsensus som låg på 768 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 630 miljoner kronor (1 115). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 3 miljoner kronor (689) och värdeförändringar på derivat med -167 miljoner kronor (-121)

Resultatet efter skatt blev 482 miljoner kronor (1 341). Resultat per aktie hamnade på 1,76 kronor (4,91).

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 193 kronor per aktie (178) per den 31 mars.

Nettouthyrningen uppgick till 99 miljoner kronor (-7) i första kvartalet.

Nettoinvesteringarna uppgick till 643 miljoner kronor (-726 ), varav 75 miljoner kronor (2 518) avsåg förvärv, 568 miljoner kronor (777) ny-, till- och ombyggnationer och noll miljoner kronor (4 021) försäljningar. Fastighetsvärdet var 96,3 miljarder kronor per den 31 mars.

- Det första kvartalet har varit starkt och uppvisar ett förvaltningsresultat som stiger med 9 procent, vilket beror på kostnadskontroll, effektivt förvaltningsarbete liksom bidrag från färdigställda projekt samtidigt som pågående coronakris påverkat högst marginellt, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum. - Mot bakgrund av coronakrisen är utvecklingen framåt svårbedömd, tidsfaktorn är helt avgörande för hur Castellum kommer att påverkas. Jag är ödmjuk inför att hela vårt samhälle påverkas men är trygg i att våra goda och stabila relationer med såväl våra kunder som finansiärer, samt våra medarbetares kompetens och engagemang, tar oss igenom dessa svåra tider. Extra glädjande är att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor och Domstolsverkets stora projekt i Malmö, och det ligger fler statliga projekt på ritbordet, säger Saxborn.

Castellum, MkrQ1-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2019
Hyresintäkter1 4761 483-0,5%1 433
Driftöverskott1 038977
Förvaltningsresultat7947683,4%726
Resultat före skatt6301 115
Nettoresultat4821 341
Resultat per aktie, kronor1,764,91
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor193178
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]