Publicerat 22 januari, 2021

Castellums förvaltningsresultat i linje med förväntan, utdelningen höjs

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget föreslår en höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 1 516 miljoner kronor (1 478), väntat var 1 516 miljoner enligt en sammanställning av Factset.

Driftnettot uppgick till 1 043 miljoner kronor (1 011).

Förvaltningsresultatet uppgick till 792 miljoner kronor (766), väntat var 789 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 3 836 miljoner kronor (2 485), och efter skatt 3 066 miljoner kronor (2 013).

Bolaget höjer som traditionellt utdelningen. Denna gång föreslås 6,90 kronor per aktie (6,50), väntat var 6,80 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen på vardera 3,45 kronor per aktie. Castellum har nu höjt utdelningen 23 år i rad.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 214 kronor (195).

Castellum, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019
Hyresintäkter1 5161 5160,0%1 478
Driftöverskott1 0431 011
Förvaltningsresultat7927890,4%766
Resultat före skatt3 8362 485
Nettoresultat3 0662 013
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor214195
Utdelning per aktie, kronor6,906,801,5%6,50
Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]