Publicerat 22 januari, 2021

Castellums förvaltningsresultat i linje med förväntan, utdelningen höjs (uppdatering)

(uppdatering avser nya stycken längst ned)

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget föreslår en höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 1 516 miljoner kronor (1 478), väntat var 1 516 miljoner enligt en sammanställning av Factset.

Driftnettot uppgick till 1 043 miljoner kronor (1 011).

Förvaltningsresultatet uppgick till 792 miljoner kronor (766), väntat var 789 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 3 836 miljoner kronor (2 485), och efter skatt 3 066 miljoner kronor (2 013).

Bolaget höjer som traditionellt utdelningen. Denna gång föreslås 6,90 kronor per aktie (6,50), väntat var 6,80 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen på vardera 3,45 kronor per aktie. Castellum har nu höjt utdelningen 23 år i rad.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 214 kronor (195).

Castellum har under perioden haft en hyresnedsättning i form av rabatter på totalt 14 miljoner kronor, varav statliga stöd täcker 50 procent.

”Vi har haft få konkurser, 9 miljoner kronor (3) och begränsade hyresförluster om 19 miljoner kronor (13)”, säger vd Henrik Saxborn i rapporten.

Vidare har bolaget ställt om 290 kontrakt med kvartalshyra på 125 miljoner kronor till månadsbetalning.

Saxborn uppger också att nettouthyrningen utvecklats oväntat positivt under det fjärde kvartalet. Detta gäller för uthyrning, uppsägningar och konkurser som ligger bättre till än samma period året innan.

Annars har mycket fokus kring Castellum varit på budstriden för det norska fastighetsbolaget Entra. Saxborn uppger att köpet av Entra skulle vara Castellums största någonsin och mycket intressant för de egna ägarna då en dominerande kraft i Norden skulle skapas.

”Föreningen av dessa två bolag ger en bra plattform för att skapa fortsatt aktieägarvärde - genom aktiv fastighetsförvaltning, stort fokus på portföljförflyttning, genom främst projektutveckling, men även transaktion och därtill synergivinster medför såväl ökat förvaltningsresultat som substansvärde”, säger Saxborn.

Castellum, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019
Hyresintäkter1 5161 5160,0%1 478
Driftöverskott1 0431 011
Förvaltningsresultat7927890,4%766
Resultat före skatt3 8362 485
Nettoresultat3 0662 013
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor214195
Utdelning per aktie, kronor6,906,801,5%6,50
Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]