Publicerat 21 april, 2021

Castellums förvaltningsresultat backade med 2 procent i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Castellum ökade de totala intäkterna något samtidigt som förvaltningsresultatet backade ett par procent i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

De totala intäkterna steg till uppgick till 1 502 miljoner kronor (1 476), en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 019 miljoner kronor (1 038), en minskning med 1,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 779 miljoner kronor (794), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 896 miljoner kronor (630). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 607 miljoner kronor (3), värdeförändringar på finansiellt innehav med 491 miljoner kronor (noll) och värdeförändringar på derivat med 19 miljoner kronor (-167).

Resultatet efter skatt blev 3 840 miljoner kronor (482), en ökning med 696,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 13,90 kronor (1,76), vilket innebär en ökning med 689,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 220 kronor per aktie (193) per den 31 mars.

Nettouthyrningen i första kvartalet uppgick till 40 miljoner kronor (99).

- Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för 10 miljarder kronor i två affärer och göra stora värderingsvinster, kommenterar Henrik Saxborn, vd i Castellum i delårsrapporten.

Castellum, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1 5021 4761,8%
Driftöverskott1 0191 038-1,8%
Förvaltningsresultat779794-1,9%
Resultat före skatt2 896630359,7%
Nettoresultat3 840482696,7%
Resultat per aktie, kronor13,901,76689,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor22019314,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]