Foto: Castellum.
Publicerat 5 oktober, 2017

Castellum vill bygga om stadshuset i Sundsvall

Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att rita på utformningen av ett potentiellt nytt hotell i Sundsvalls stadshus och den intilliggande Stadshusparken.

Fastighetsutvecklaren Castellum vill bidra till att stärka Sundsvalls och Stenstadens attraktionskraft. Därför pågår nu planer för att bygga om outnyttjade utrymmen i Stadshuset samt att uppföra en ny hotellbyggnad i Stadshusparken. Hela parken ska också få ett lyft för att bli mer attraktiv för invånare och besökare.

[ Annons ]

Målsättningen är att skapa nya mötesplatser, upplevelser och värden i Sundsvalls stadsmiljö för att öka besöksnäringen både avseende affärsturism och privatturism men också att ge en positiv effekt på stadslivet och handeln i stort.

Uppdraget omfattar ett hotell i storleksklassen 150 rum med konferens, festvåning och restaurang. Den genuina karaktären i byggnadsminnet, Stadshuset, ska bevaras och renoveras. Vidare ska fastigheten utvecklas genom att förädla outnyttjade utrymmen på vindsvåningen. De arkitekter som anlitats för uppdraget är Henning Larsen Architects från Danmark, Snøhetta från Norge och Marge Arkitekter från Sverige.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften och känner respekt för de vackra byggnaderna och den unika stadskärna som vi har i Sundsvall, säger Per Persson, affärsutvecklare region Stockholm-Norr i Castellum. Vi har därför anlitat några av Skandinaviens mest erkända arkitekter för uppdraget. 

Castellum vill även genom visa på de nya möjligheter som kan frigöras i Stenstaden genom att förädla kvarteret där Stadshusparken ligger. Tanken är att skapa en ny och mer attraktiv park för alla årstider samtidigt som en ny byggnad uppförs i kvarteret.

Redan när Stadshuset uppfördes 1868 inrymde det ett av Sundsvalls första riktiga hotell. I den nuvarande Stadshusparken låg ett annex till hotellet tillsammans med flera andra mindre byggnader. Efter stadsbranden 1888 var avsikten att bebygga detta kvarter enligt den då framtagna stadsplanen. Av olika anledningar fick kvarteret en provisorisk lösning och har därefter haft olika funktioner genom åren. År 1933 stod valet mellan att bygga en park alternativt parkering på tomten.

– En förutsättning för att gamla fastigheter skall kunna bevaras och underhållas är att de är attraktiva för verksamheter och hyresgäster. En stadskärna behöver utvecklas och anpassas efter framtidens behov för att överleva, säger Per Persson.

Förslagen till hotell samt utveckling av den befintliga fastigheten skall presenteras i december. Därefter fattar kommunen beslut om planbesked.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]