Fastigheten Gullbergsvass 1:2
Publicerat 22 februari, 2019

Castellum satsar på Lilla Bommen

Castellum tror på utvecklingspotentialen i området Lilla Bommen i Göteborg och har utvidgat sitt bestånd med två kontorsfastigheter i området.

Intill älven med närhet till både Nordstan och Centralstationen ligger Lilla Bommen. I närområdet pågår stora infrastrukturåtgärder som ska länka samman området med innerstaden. E45 som idag utgör en grävs ner. Dessutom pågår förberedelser för ett av Västlänkens tre stationslägen här.

[ Annons ]

– Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt”, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB i ett pressmeddelande.

Därför har Castellum två kontorsfastigheter i området med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 16 595 kvm. Förvärvspriset uppgår till 867 Mkr inklusive omkostnader.

– Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad, säger Henrik Saxborn.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]