[ Annons ]

Castellums vd Henrik Saxborn. Foto: Castellum
Publicerat 26 november, 2015

Castellum säljer för 822 miljoner i Stockholm

Castellum säljer, via dotterbolaget Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Syftet med försäljningarna är att omdisponera portföljen.

Fastigheterna som Castellum avyttrat är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering.

[ Annons ]

– Syftet med affären är fortsätta att omdisponera portföljen i Stockholm och koncentrera beståndet till utvalda delmarknader, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum AB.

I januari gjorde vi ett förvärv i Marievik och i september etablerade vi oss innanför tullarna i och med köpet i Hornsberg på Kungsholmen.

Fakta: Affären

Försäljningspris: 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering.
Uthyrningsbar yta respektive uthyrningsgrad: 88 563 kvm kontor med en uthyrningsgrad om ca 70%.
Fördelning av yta på respektive delmarknad: Akalla 44 959 kvm, Upplands Väsby 25 542 kvm, Kista 11 764 kvm och Sollentuna 6 298 kvm.
Genomsnittlig uthyrningsperiod/återstående kontraktstid: ca 2 år.
Hyresintäkter: 88 Mkr under 2015.
Hyresgäster: Omkring 150 stycken. De största är Microsoft AB vars hyresvärde motsvarar 17%. Bland hyresgästerna finns också SC Motors Sweden AB, Sandbergska Competens AB, Agility AB, och NDA Regulatory Service.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]