[ Annons ]

Castellums dotterbolag Brostaden har sålt två markfastigheter i Sollentuna om totalt 88 350 kvadratmeter. Ett annat dotterbolag har samtidigt investerat för 38 miljoner.
Publicerat 22 juni, 2015

Castellum säljer i Sollentuna för 183 miljoner

Castellums dotterbolag Brostaden har sålt två markfastigheter i Sollentuna om totalt 88 350 kvadratmeter. Ett annat dotterbolag har samtidigt investerat för 38 miljoner.

Castellum har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, sålt två markfastigheter i Sollentuna om totalt ca 88 350 kvadratmeter. Fastigheterna är planlagda för industri/kontor, men planen kan förändras och möjliggöra bostäder i framtiden. Försäljningspriset netto uppgick till 183 miljoner kronor efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 15 miljoner kronor. Försäljningspriset överstiger senaste värdering med 93 mijoner kronor. Frånträde sker 1 juli 2015.

[ Annons ]

– Castellum äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsutveckling är inte i linje med vår strategi. Det är bakgrunden till försäljningen, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum.

Det är just möjligheten att uppföra bostäder som ligger bakom köparen Wallenstams beslut att slå till.

– Den här affären är en del i vår ambition att utveckla såväl framtida bostäder som stadsdelar. Norrviken Strand har fantastiska möjligheter till god stadsutveckling i en kommun med attraktivt läge, gott företagsklimat och goda kommunikationer. Vår ambition är att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 2 000 bostäder, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam och fortsätter;

– Det finns en enorm efterfrågan på bostäder där vi verkar. Vi har som mål att produktionsstarta 1 500 lägenheter per år och affärer som denna möjliggör för en fortsatt offensiv nyproduktion av bostäder framöver, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Samtidigt har Aspholmen Fastigheter, ett annat dotterbolag till Castellum, påbörjat en fullt uthyrd nybyggnation av ca 1 200 kvadratmeter lager- och kontorsytor i Librobäck, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 20 miljoner kronor, varav 3 miljoner avser mark förvärvad hösten 2014. Byggnationen beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2016.

Vidare har Aspholmen förvärvat en i princip fullt uthyrd kontorsfastighet i Kopparlunden, Västerås, om ca 1 100 kvadratmeter i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 18 Mkr och bedöms ge framtida projektmöjligheter. Tillträde har skett.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]